Behöver du insynsskyddade fönster i bilen?

Bor man i Stockholm, blir man tvungen att förhålla sig till det faktum att det finns fler tjuvar i storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö. Har man en villa, bör man skaffa sig inbrottsskyddade dörrar, fönster och ett larm i villan som tjuter så snart någon försöker bryta sig in när ingen aav familjen är hemma. Och att man bör skaffa sig inbrottsskydd till sin bil. Här tar vi upp några bra saker som man kan installera i bilen.

Bland det bästa som man kan göra, som skydd för sin bil, är att alltid ställa den i ett garage. Men nu är det inte alla som har ett garage att ställa sin bil i. Bor man till exempel i en lägenhet, vilket ju många gör, så har man inte alla gånger tillgång till ett garage, utan blir tvungen att ställa bilen till exempel på gatan, eller på en allmän parkeringsplats. Om det händer, så blir bilen mer utsatt för olika former av stölder. Det är då det kan vara bra att ha olika slags skydd för bilen.

Så kan du skydda bilen mot tjuvar

  1. Billarm – detta är vad de allra flesta bilar är utrustade med. De har ett förfärligt billarm som börjar tjuta så snart någon försöker sig på att så mycket som peta på bilen utan att ha tillgång till de rätta bilnycklarna. Då tjuter bilens larm som värsta larmet om någon försöker ta sig in i bilen olovandes.
  2. Rattlås – ett rattlås är bland det mest effektiva skyddet, då det inte går att komma åt gaspedalen utan att kunna rubba rattlåset. Ett rattlås är så pass svårt att forcera att ingen hinner såga upp ett sådant, om det nu inte skulle råka sig att bilen står på ett helt insynsskyddat ställe. Men då måste man ju nästan skylla sig själv. Det gäller ju att tänka steget för inbrottstjuven.
  3. Insynsskyddad solfilm – har man en insynsskyddad solfilm, kan man skydda sin bil. De allra flesta biltjuvar vill kunna titta in i bilen innan hon, eller han bestämmer sig för att försöka stjäla antingen bilen, eller saker i bilen. Ser man till att en potentiell inrbottsjuv inte kan se in i bilen, så har man gjort mycket för att skydda sin bil. Här kan man välja helt svarta rutor om man så önskar. Även om de är svarta när man tittar in i bilen, är rutorna ändå inte svarta för alla dem som tittar ut genom bilens fönster.

Läs mer om solfilm på: https://www.solfilmstockholm.nu.

22 Nov 2019