Fördelar med att handla lokalt

I en tid när allt fler stora kedjor etablerar sig inom olika marknadssegment, får ibland vissa lokala näringsidkare uppleva en minskad omsättning eller till och med behöva slå igen sin butik. Att stora kedjor etablerar sig är givetvis helt enligt spelreglerna, varför många satsar på att göra allmänheten medveten om de fördelar som finns med mindre, lokala butiker, snarare än att försöka stoppa de stora varuhusen. Så vilka fördelar finns det då?

En mer levande stadsbild

Det finns flertalet exempel på hur lite mindre svenska kommuner fått en mindre levande stadsbild efter att stora kedjor, varuhus och gallerior öppnat en liten bit utanför centrum. Folk åker istället hit helt enkelt, där man har allt under ett tak. Det här gäller givetvis inte bara kläder och gallerior. Ta Huddinge utanför Stockholm som exempel – på senare år har det öppnat flertalet stora byggvaruhus i krokarna runtomkring. Någon som har en mindre verktygsbutik eller som till exempel säljer markiser i Huddinge får det då svårare att gå runt. 

Nu finns det visserligen flera butiker som inriktar sig på att sälja markiser i Huddinge, men kanske färre än vad det hade funnits annars. Det här behöver givetvis inte enbart vara av ondo – lokala butiker har tvingats förbättra sin service och kunskap för att konkurrera med de stora varuhusen, vilket i slutändan är en fördel för konsumenterna. Det här leder oss in till nästa rubrik. 

Annan nivå av service och expertis

Om vi fortsätter med exemplet ovan (butiker som säljer markiser i Huddinge) kan de flesta nog skriva under på att servicenivån upplevs vara bättre i dessa butiker, jämfört med stora varuhus som har markiser vars antal motsvarar några promille i deras gigantiska utbud. Det finns helt enkelt inte tid och personal för att ge en fullgod service kring varje enskild produkt. Butiken som säljer markiser i Huddinge har en ägare som troligtvis enbart sysslar med detta, varför större kunskap och mer pålitliga råd finns att hämta här. Många är villiga att betala för den här kunskapen och expertisen, även om en mindre markisbutik inte kan pressa priserna lika mycket som ett stort, internationellt varuhus.

Du ger tillbaka

Det finns givetvis vissa undantag till det här, men lokala butiker tenderar att stödja lokala aktiviteter i betydligt högre utsträckning än stora, internationella kedjor. Det kan till exempel handla om föreningar för hemlösa, sportfrämjande och andra typer av evenemang som du hjälper till att stödja genom att handla lokalt. Som nämnt ovan är det givetvis inte alla som skänker en betydande del av vinsten till olika typer av lokala föreningar. Det kan därför vara bra att kolla upp detta på förhand innan du gör ditt val av butik. Ska du till exempel köpa markiser i Huddinge, och det finns två butiker som gör det, kan den här faktorn vara avgörande till den ena eller den andra butikens fördel. 

Ger ringar på vattnet

Ett starkt lokalt näringsliv med ett sjudande stadsliv ger ringar på vattnet. På lång sikt kan det i viss mån motverka utflyttning och locka till inflyttning. Det här ger potentiellt ekonomiska fördelar på längre sikt, men framförallt gör det din kommun eller ort till en roligare plats att bo i. Läs mer om företag som säljer markiser i Huddinge på: http://www.markiserhuddinge.se.

14 Apr 2018